SAP DSO PROJEKTY I POMIARY CCTV SSWiN KD SIECI STRUKTURALNE DOMOFONY RCP

DSO

Najczęstszą przyczyną tragedii podczas alarmu pożarowego jest niewłaściwa ewakuacja osób przebywających w zagrożonym budynku. Bardzo często niewłaściwej ewakuacji towarzyszy zjawisko paniki. Aby zapobiec powstawaniu tego typu zjawisk stworzono dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).


Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia sprawną ewakuacja osób z budynków, lub ich części, objętych zagrożeniem, przeciwdziała powstawaniu paniki, oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

 

W systemie DSO komunikaty mogą być podawane bezpośrednio przez mikrofon, lub automatycznie po wykryciu zagrożenia przez system sygnalizacji pożaru, który współpracuje z dźwiękowym systemem ostrzegawczym. W skład systemu DSO wchodzą:

  • głośniki,
  • wzmacniacze,
  • zasilacze,
  • przewody o odporności ogniowej PH90.

Wszelkie prawa zastrzeżone