SAP DSO PROJEKTY I POMIARY CCTV SSWiN KD SIECI STRUKTURALNE DOMOFONY RCP

SSWiN

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) należą do najczęściej wybieranych i stosowanych elektronicznych systemów zabezpieczeń. Systemy SSWiN oparte są m. in. na czujkach wykrywających ruch w obszarze objętym ich działaniem czy na kontaktronach sygnalizujących np. otwarcie okna lub drzwi. W momencie wykrycia ruchu przez czujki lub otwarcia drzwi zostaje przekazany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od jej zaprogramowania przekaże sygnał o intruzie na obszarze chronionego obiektu odpowiednim służbom, najczęściej jest to działające 24 godziny na dobę Centrum Monitoringu. Po wykryciu zagrożenia zostają uruchomione przyłączone do centrali alarmowej sygnalizatory optyczne i akustyczne.

Oprócz sygnalizowania o ewentualnych zagrożeniach takich jak kradzież czy włamanie systemy SSWiN posiadają wiele innych przydatnych funkcji. Dostarczają informacji o braku załączenia systemu alarmowego, zbiciu szyby, braku dopływu prądu do obiektu czy informacji identyfikujących danego użytkownika.

Poprawnie zaprojektowany i wykonany system SSWiN powinien być dopasowany do charakteru i specyfikacji obiektu.

Wszelkie prawa zastrzeżone