SAP DSO PROJEKTY I POMIARY CCTV SSWiN KD SIECI STRUKTURALNE DOMOFONY RCP

RCP

Rejestracja czasu pracy (RCP) jest to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika.

Urządzenia do kontroli dostępu dość często posiadają możliwość rejestracji czasu pracy. Kontrolery mają możliwość pracy w trybach wejścia, wyjścia, wyjścia służbowego i innych (ustawionych przez operatora systemu). Wszystkie te zdarzenia przechowywane są w pamięci kontrolerów. Producenci dostarczają do urządzeń, które produkują oprogramowanie, dzięki któremu możemy konfigurować system kontroli dostępu. Służy on nie tylko do konfigurowania ale także do monitorowania zdarzeń. Takie zdarzenia można wydrukować w postaci prostych raportów. Jeśli oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada możliwość raportowania RCP, to można określić kto, kiedy i jak długo pracował.

Wszelkie prawa zastrzeżone